You are here

jurnal cercetare

Jurnal cercetare

Transparency International

Jurnal cercetare - nr. 99/2013

Transparency International este o mişcare globală ce promovează o viziune: o lume în care guvernul, mediul de afaceri, societatea civilă și viața de zi cu zi ale oamenilor sunt libere de corupție.

Jurnal cercetare

Proteste

Jurnal cercetare nr. 96/2013

Proteste

În ultimii ani, protestele au căpătat o mare amploare în România. Ceea ce multe persoane nu ştiu însă este că protestele sunt reglementate de legea adunărilor publice, şi că oricine organizează sau participă la un protest trebuie să respecte cu strictețe această lege.

Jurnal cercetare

Imunitatea prezidenţială

Junal cercetare - nr. 95/2013

Imunitatea prezidenţială

La fel ca şi membrii Parlamentului şi diplomaţii străini, preşedintele se bucură şi el de o formă de imunitate pe perioada în care îşi îndeplineşte funcţia. Aceasta este numită imunitate prezidenţială.

Jurnal cercetare

Imunitatea diplomatică

Jurnal cercetare - nr. 94/2013

Imunitatea diplomatică

Imunitatea diplomatică este inviolabilitatea juridică de care se bucură reprezentanții diplomatici şi familiile lor.

Jurnal cercetare

Imunitatea parlamentară

Jurnal cercetare - nr. 93/2013

Imunitatea Parlamentară

Pe lângă utilizarea sa în domeniul biologiei, termenul de „imunitate” se bucură de o largă răspândire şi în domeniul politic. În acest context vorbim de trei tipuri de imunitate: imunitatea parlamentară, imunitatea diplomatică şi imunitatea prezidenţială.

Jurnal cercetare

Confiscarea

Jurnal cercetare - nr. 92/2013

Confiscarea

Confiscarea este acţiunea de a trecere gratuit, fie ca măsură de siguranță, fie ca sancțiune, în patrimoniul statului a unui bun sau a tuturor bunurilor aparținând unei persoane, în temeiul unei hotărâri judecătorești. Noul Cod Penal prevede două genuri de confiscare: confiscarea specială şi confiscarea extinsă.

Jurnal cercetare

Politici publice

Jurnal cercetare - nr. 90/2013

Politică = totalitatea activităţilor desfăşurate de administraţia publică centrală de specialitate, în scopul soluţionării problemelor de politici publice identificate şi pentru asigurarea dezvoltărilor necesare într-un anumit domeniu.

POLITICI PUBLICE

Jurnal cercetare

Protecţia consumatorilor

Jurnal cercetare - nr. 89/2013

PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Protecţia consumatorilor se referă la un grup de legi și organizații menite să asigure drepturile consumatorilor, precum și fluxul liber de informații veridice în ceea ce priveşte produsele şi serviciile existente. Ea este legată de ideea de "drepturi ale consumatorilor" și de formarea de organizații de consumatori, care ajută consumatorii atât să facă alegeri mai bune pe piață, cât și cu sesizările depuse de aceştia.

Jurnal cercetare

Corupţia în domeniul petrolier

Jurnal cercetare - nr. 86/2013

CORUPŢIA ÎN DOMENIUL PETROLIER

La nivel global există o cerere foarte mare pentru petrol şi gaze naturale, cerere ce creşte în mod continuu. Asta face ca descoperirea de noi surse de petrol şi gaze naturale să fie o prioritate şi ca preţurile acestor resurse să fie foarte mari. În ciuda acestui fapt, multe din ţările care deţin rezerve mari de petrol şi gaze naturale sunt ţări aflate în curs de dezvoltare, populaţiile lor fiind unele din cele mai sărace din lume.

jurnal cercetare

Etica în publicitate

Jurnal cercetare - nr. 85/2013

ETICA ÎN PUBLICITATE

În ultimii ani, publicitatea a devenit un element omniprezent al vieţii noastre de zi cu zi. Ea poate lua mai multe forme, în funcţie de mediul de comunicare utilizat, de la panourile publicitare şi afişele de pe stradă la spoturile publicitare de la radio şi televizor. Nici Internetul nu face excepţie, majoritatea website-urilor fiind supraîncărcate cu reclame pentru diverse produse şi servicii.

Jurnal cercetare

Pacte de integritate

Jurnal cercetare nr. 84/2013

PACTE DE INTEGRITATE

Pact = 1. Denumire dată unor tratate internaționale, bilaterale sau multilaterale, cu caracter solemn, privind relațiile politice între state, încheiate în special în scopul menținerii păcii sau al colaborării strânse între semnatari. 2. Înțelegere (scrisă) între două părți; învoială, convenție.

Integritate = 1. Însușirea de a fi integru; cinste, probitate; incoruptibilitate. 2. Însușirea de a fi sau de a rămâne intact, întreg.

Jurnal cercetare

Tipuri de capital

Jurnal cercetare - nr. 83/2013

TIPURI DE CAPITAL

Orice organizaţie, fie ea publică sau privată, precum şi orice activitate, au la bază un anumit capital fără care nu pot exista. Deşi cele mai multe persoane se gândesc imediat la capitalul financiar atunci când aud termenul, capitalul este de mai multe tipuri, fiecare la fel de important ca şi celelalte.

jurnal cercetare

Premii de integritate

Jurnal cercetare - nr. 81/2013

Premiu = Recompensă materială sau distincție acordată cuiva pentru meritele deosebite obținute într-un domeniu de activitate, la un concurs etc.

Integritate = 1. Însușirea de a fi integru; cinste, probitate; incoruptibilitate. 2. Însușirea de a fi sau de a rămâne intact, întreg.

PREMII DE INTEGRITATE

jurnal cercetare

Spălarea de bani

Jurnal cercetare - nr. 79/2013

SPĂLAREA DE BANI

Spălarea de bani este una din cele mai răspândite forme de corupţie. Ea constă în procesul de ascundere a sumelor de bani dobândite în mod ilicit pentru a le face să pară ca fiind dobândite în mod legitim.

jurnal cercetare

Corupţia în sport

Jurnal cercetare nr. 77/2003

Sportul este una din cele mai mari afaceri de pe glob, fiind influenţat şi influenţând la rândul său atât interese financiare, cât şi interese politice. În fiecare an, milioane de dolari şi de euro circulă în acest domeniu, majoritatea tranzacţiilor şi a înţelegerilor având loc în spatele uşilor închise, pentru a păstra orice avantaj posibil în faţa competiţiei. Această competitivitate acerbă, împreună cu lipsa de transparenţă, face ca domeniul sportiv să fie extrem de vulnerabil la acte de corupţie.

Jurnal cercetare

Corupţia în schimbarea climei

Jurnal cercetare - nr. 76/2013

Corupţia în schimbarea climei

Clima = Totalitatea fenomenelor meteorologice (temperatură, vânturi, precipitații atmosferice) care caracterizează starea medie multianuală a unui loc; climat.

jurnal cercetare

Corupţia în mass-media

Jurnal cercetare nr. 75/2013

Definiţie: MASS-MEDIA = totalitatea mijloacelor tehnice de comunicare în masă a informațiilor (radio, televiziune, cinematograf, publicații, disc, magnetofon). – Sursă: Dicţionar explicativ al limbii române

Majoritatea sectoarelor, atât publice, cât şi private sunt afectate de fenomenul corupţiei. Unul dintre acestea este mass-media, care de-a lungul timpului şi-a dovedit credibilitatea prin intermediul difuzării informaţiilor din diverse domenii de interes public.

jurnal cercetare

Corupţia în sectorul apărării

Jurnal cercetare - Corupţia în sectorul apărării

nr. 74/2013

 

Sectorul apărării = acel sector din activitatea unui stat care se ocupă de managementul armatei şi a securităţii naţionale a statului respectiv.

CORUPŢIA ÎN SECTORUL APĂRĂRII

Corupţia în cadrul sistemului sanitar

Jurnal cercetare - nr. 73/2013

Corupţia în cadrul sistemului sanitar

Sistem sanitar = o formă de organizare compusă din oameni, instituţii şi resurse cu scopul de a asigura serviciile medicale necesare pentru acoperirea nevoilor medicale ale populaţiei unui stat.

 Corupţia poate afecta multe aspecte ale sistemului sanitar, indiferent dacă acesta este public, privat sau semi-privat. De multe ori, corupţia din sectorul sanitar înseamnă diferenţa dintre viață şi moarte.

jurnal cercetare

Corupţia în ajutorul umanitar

Jurnal cercetare - nr. 72/2013

Ajutor umanitar = ajutor material sau logistic în scopuri umanitare, de obicei ca răspuns la crize umanitare cum sunt dezastrele naturale şi dezastrele create de om (sărăcie, războaie etc.)

CORUPŢIA ÎN AJUTORUL UMANITAR

jurnal cercetare

Corupția în educație

Jurnal cercetare - nr. 70/2013

Educaţie = Ansamblu de măsuri aplicate în mod sistematic în vederea formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale sau fizice ale copiilor și ale tineretului sau ale oamenilor, ale societății etc.; rezultatul acestei activități pedagogice; bună creștere, comportare civilizată în societate. – Din fr. éducation, lat. educatio, -onis.

CORUPŢIA ÎN EDUCAŢIE

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find us on TwitterFind us on FacebookFind us on Google+Find us on YouTubeFind us on LinkedIn