You are here

Politici publice

Jurnal cercetare

Jurnal cercetare - nr. 90/2013

Politică = totalitatea activităţilor desfăşurate de administraţia publică centrală de specialitate, în scopul soluţionării problemelor de politici publice identificate şi pentru asigurarea dezvoltărilor necesare într-un anumit domeniu.

POLITICI PUBLICE

Conform HG nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale, politicile publice sunt definite ca “totalitatea activităţilor desfăşurate de administraţia publică centrală de specialitate, în scopul soluţionării problemelor de politici publice identificate şi pentru asigurarea dezvoltărilor necesare într-un anumit domeniu”. Scopul său este atingerea unei anumite stări de lucruri în urma implementării cu succes a acesteia.

O politică publică trebuie să conţină un set de documente, un set de activităţi şi un set de efecte măsurabile la nivelul cetăţeanului. Activităţile sunt, în parte, asociate unor procese interne – elaborarea, adoptarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea de politici publice – şi, de cealaltă parte, asociate unor procese externe – cooperare şi comunicare interinstituţională prin intermediul consultărilor şi al şedinţelor interinstituţionale. Setul de documente este compus dintr-o strategie de politică publică, un plan de politică publică şi propunerea propriu-zisă de politică publică. O strategie de politică publică, conform HG nr. 870/2006, este „un document de politici publice pe termen mediu şi lung, care defineşte, în principiu, politica Guvernului cu privire la un anumit domeniu de politici publice în care se impune luarea unor decizii privind o gamă largă de aspecte”. Un plan de politică publică, conform aceleiaşi Hotărâri a Guvernului, este un „document de politici publice care desemnează detalierea implementării unei strategii sau propuneri de politici publice”. Propunerea de politică publică este definită, tot de către HG nr. 870/2006, ca fiind „un document de politici publice destinat rezolvării unor probleme de politici publice specifice, în cazul în care există mai multe variante posibile de rezolvare sau dacă este necesar un acord conceptual privind fondul reglementării normative”.

În ceea ce priveşte modul de aplicare al politicilor publice, legea nr. 24/2000 prevede că “activitatea de legiferare reprezintă principala modalitate de implementare a politicilor publice.” Elaborarea şi aplicarea politicilor publice este împărţită în mai multe etape. Prima etapă este cea de anunţare a documentelor de politici publice, a doua etapă este cea de consultare, în cadrul căreia sunt consultate instituţiile publice înainte ca documentul de politică publică să fie avizat şi aprobat. A treia etapă, după ce a trecut faza de consultare, este cea de adoptare a documentelor de politici publice în cadrul şedinţelor de Guvern. A patra etapă constă din implementarea politicilor publice, a cincea din monitorizarea implementării politicilor publice, iar a şasea din evaluarea politicilor publice implementate.

descarcă versiunea integrală [PDF]

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find us on TwitterFind us on FacebookFind us on Google+Find us on YouTubeFind us on LinkedIn