You are here

Training

 

Considerăm că obiectivul comun al tuturor programelor de formare profesională în spiritul eticii și integrității este acela de a contribui la conștientizarea nevoii pentru responsabilitate corporatistă, a costurilor aferente lipsei de etică, de a promova atitudini adecvate pentru sancționarea fraudelor și abuzurilor. Educația morala dezvoltă înțelegerea oamenilor cu privire la responsabilitățile privind protejarea binelui public. Cursurile oferite gratuit de TI-Romania în cadrul proiectului POSDRU 63280, "Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă", se adresează:

  • Personalului partenerilor sociali și celui al membrilor pactelor regionale pentru ocupare și incluziune sociala și al parteneriatelor locale
  • Personalul organizațiilor societății civile, al asociațiilor profesionale, al camerelor de comerț și industrie
  • Personalului asociațiilor IMM-urilor și asociațiilor oamenilor de afaceri

 

Educația morala are un impact semnificativ la două nivele:

  • În primul rând, prin educație este consolidat comportamentul etic al indivizilor în procesul de adoptare a deciziilor, fie că acțiunea are loc în viața profesională sau în cea privată. O educație sănătoasă oferă instrumentele necesare pentru a identifica cu mai mare ușurință conflictele de interese, pentru a insufla motivația necesară în soluționarea lor având în vedere interesul comunității sau al societății.
  • Cel de al doilea obiectiv și cel mai dificil de atins este acela de a construi o educație etică a toleranței zero la abuzuri, fraude și corupție. Acest fapt poate fi realizat printr-o conștientizare publică mai răspândită cu privire la problemele de integritate, prin participare activă la viața publică și prin acțiuni publice de condamnare a abaterilor de la standardele internaționale în domeniu.

 

Program de formare şi informare practică “Conformitate şi Etică în afaceri”

Cum asigur stabilitatea firmei pe piață și rezistența la șocuri?

Cum reduc vulnerabilitatea la inspecțiile administrative?

Cum reduc furtul și frauda internă?

Cum îmi cresc capitalul de încredere a partenerilor

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find us on TwitterFind us on FacebookFind us on Google+Find us on YouTubeFind us on LinkedIn