You are here

Raport Naţional asupra Corupţiei - 2012

Raport Naţional asupra Corupţiei - 2012

Studiul 3 - Raport Naţional asupra Corupţiei - 2012 ((februarie 2011 - decembrie 2012)

Studiul 3 al proiectului CIB este Raportul Naţional asupra Corupţiei 2012. Acest Raport constă dintr-un un sumar al celor mai importante evoluţii instituţionale, legislative şi de politică publică cu un impact asupra luptei împotriva corupţiei în anul 2012. Raportul expune în mod analitic o sumă de aspecte pozitive şi negative, oferind în acelaşi timp puncte de reper şi posibile soluţii pentru politicile publice din domeniu care au avut rezultate slabe.

Studiul este structurat pe trei componente majore – evoluţii legislative, evoluţii instituţionale şi evoluţii ale politicilor publice – la care se adaugă o a patra componentă, aceea a reflectării subiectului corupţie/anticorupţie în presă. Primele trei componente sunt la rândul lor structurate pe cei trei piloni de abordare a luptei anticorupţie: prevenire, combatere şi sancţionare, pornind de la gravitatea consecinţelor pe care le poate produce nerespectarea normelor în materie.

descarcă studiul [PDF]

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find us on TwitterFind us on FacebookFind us on Google+Find us on YouTubeFind us on LinkedIn