You are here

Despre CIB

Transparency International România operează Centrul pentru Integritate în Business (CIB) cu scopul de a promova un mediu de afaceri etic și sănătos.   

 

CIB a fost dezvoltat în 2010 cadrul programului „Împreună pentru Integritate, Responsabilitate Socială și Dezvoltare Sustenabilă”, ca parte a eforturilor Transparency International România de a susţine un  mediu  de  afaceri  transparent și integru care să contribuie la dezvoltarea economică și la bunăstarea societății, pentru o Românie fără corupție.

 

Centrul oferă resurse și servicii dedicate mediului de afaceri pentru reducerea vulnerabilităților la corupție, prevenirea riscurilor și a consolidarea capitalului de încredere și reputației companiei.

Principalele servicii oferite mediului de afaceri prin intermediul CIB cuprind:

 • Asistenţă tehnică planificare şi implementarea programelor de conformitate şi conexe
 • Managementul instrumentelor internaţionale în privinţa eticii în afaceri, conformităţii şi integrităţii
 • Training în materie de integritate şi managementul eticii
 • Campanii de advocacy pentru îmbunătăţirea cadrului normativ, precum şi a procedurilor administrative şi fiscale
 • Secretariatul programului RESIST al Transparency International Romania şi o platformă de networking
 • Branding pentru membrii Pactelor de Integritate

 

AFILIEREA LA CIB

Afilierea la CIB reprezintă un prilej pentru cei interesați pentru a se conecta la o rețea națională de colaborare pe sectoare de activitate bazată pe o serie de piloni precum:

 • alinierea legislației naționale la standardele internaționale
 • reducerea riscului prin implementarea unor sisteme de etică și conformitate
 • identificarea și adresarea riscurilor din industriile cele mai expuse la corupție
 • generarea de politici publice în domeniu
 • antrenarea cât mai multor stakeholderi în această mișcare

 

BENEFICIILE AFILIERII LA CIB

Informare

Cunoașterea timpurie a inițiativelor și proiectelor legislative care privesc etica și conformitate în mediul de afaceri cu impact național și internațional

Participare la evenimente

Oportunitatea de a participa la evenimentele organizate de CIB. Acestea vor lua forma unor mese rotunde derulate în plan regional, lansări de studii, dezbateri și alte întâlniri tematice

Acces la resurse destinate exclusiv membrilor și alte instrumente de referință

 • Pregătirea angajaților în managementul integrității și responsabilității sociale
 • Posibilitatea de a evalua cu ajutorul unei game variate de instrumente eforturile organizației în domeniul conformității

Implicarea în comunitatea specialiștilor în integritate

 • Platforma de socializare permite membrilor să își creeze profile individuale și să intre în legătură cu colegi și experți pe probleme de etică și conformitate
 • Tot aici veți putea accesa o colecție de articole și publicații, concept papers, hărți ale zonelor de risc, arhive și înregistrări ale unor evenimente derulate deja

 

PROIECTUL „împreună pentru integritate, responsabilitate socială și dezvoltare durabilă”

CIB a fost dezvoltat în 2010 de Transparency International Romania, împreună cu partenerii săi, GDSI Irlanda și Softwin Romania în cadrul proiectului POSDRU/93/3.3/S/63280, ”Împreună pentru integritate, responsabilitate socială și dezvoltare durabilă”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Proiectul urmăreşte creșterea nivelului de conștientizare cu privire la importanța conceptelor de responsabilitate socială, integritate în mediul de afaceri şi dialog cu actorii sociali relevanţi, ca premise ale unor iniţiative comune pentru dezvoltarea durabilă, ocupare şi incluziune socială.

 

Scopul proiectului este dezvoltarea capacității partenerilor sociali, a organizațiilor societăţii civile şi a agenților economici de a acţiona împreună pentru dezvoltarea durabilă şi creșterea adaptabilității mediului privat românesc la standardele europene, prin promovarea unui mediu antreprenorial etic şi responsabil social. Proiectul Transparency International Romania vine intr-un moment in care dezbaterile privind integritatea si etica in mediul de afaceri sunt tot mai prezente pe arena economica internațională. Recenta criza economica a demonstrat, inca o data, nevoia întăririi principiilor de buna guvernanta, bazate pe transparență si integritate.

 

În acest scop, Transparency International Romania a înființat Centrul pentru Integritate în Business (CIB), centru de resurse având ca finalitate promovarea unor soluții pe termen lung pentru întărirea bunei guvernări bazată pe principii etice şi dezvoltarea parteneriatelor sectoriale între sectorul public, sectorul privat și societatea civila. CIB va constitui un spațiu al dialogului între cele trei sectoare și va oferi resursele necesare pentru a susține acest dialog la un nivel ridicat.

 

Mediul de afaceri poate fi cu ușurință considerat un motor al dezvoltării prin contribuția sa la dezvoltarea unei economii moderne, dinamice, bazată pe cunoaștere, care să contribuie la crearea de noi locuri de muncă atâta vreme cât este respectată condiția de a dubla aceste eforturi cu asigurarea unei bune guvernări, bazată pe implicare și transparență. Studiile și cercetările realizate în cadrul proiectului cu privire la climatul de integritate din Români vor reliefa importanța dialogului social și civic prin implicarea partenerilor sociali și a societății civile în reformele structurale.

 

CIB își asumă că:

 • prin dialog continuu cu toate părțile interesate și implicate, va crea și dezvolta pacte de integritate sectoriale bazate pe recunoașterea și respectarea acelorași standarde de conformitate, etică și transparență la nivel sectorial
 • va oferi membrilor resursele, instrumentele și consilierea necesare pentru a își menține angajamentul
 • va crește nivelul de conștientizare atât cu privire la nivelul de implicare al membrilor pentru promovarea bunelor practici cât și cu privire la lipsa de interes sau de disponibilitate pentru dialog a terților

 

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find us on TwitterFind us on FacebookFind us on Google+Find us on YouTubeFind us on LinkedIn