You are here

Program de formare şi informare practică “Conformitate şi Etică în afaceri”

Cum asigur stabilitatea firmei pe piață și rezistența la șocuri?

Cum reduc vulnerabilitatea la inspecțiile administrative?

Cum reduc furtul și frauda internă?

Cum îmi cresc capitalul de încredere a partenerilor

După un proces amplu de dezvoltare şi consolidare a expertizei, care a inclus 15 ani de studii, cercetări, schimburi de experienţă şi bune practici şi dezbateri în domeniul eticii şi conformităţii în sectorul public şi privat din România, Transparency International Romania vă propune un set de mecanisme concrete şi personalizate pentru a fi aplicate în companiile private din Romania, cu scopul de a contribui la creşterea ratei de profit curat şi dezvoltare sustenabilă pe termen lung.

Instrumentele elaborate de Transparency International România pentru construirea unei culturi a integrităţii se fundamentează pe standardele şi bune practici internaţionale şi reprezintă o adaptare celor mai actuale şi eficiente instrumente internaţionale la mediul specific românesc. Orice intervenţie este pierdere de timp şi bani dacă ea nu îşi atinge ţinta: schimbarea culturii organizaţionale a companiilor, reducerea riscurilor şi creşterea performanţei.

În acest context, vă invităm să participați la programele de formare si informare practică pe tematici de etică şi conformitate planificate pentru perioada februarie-aprilie 2016 (conform calendar atașat) destinate reprezentanților mediului de afaceri și care au ca scop crearea unui mediu antreprenorial etic şi responsabil social, respectiv creșterea adaptabilității mediului privat românesc la standardele europene.

Ce câştig dacă particip la acest curs?

 • Reducerea considerabilă a riscurilor în raport cu inspecţiile administrative;
 • Înţelegerea paşilor concreţi pentru decizii de management în aplicarea standardelor de conformitate şi integritate în business;
 • Asistenţă post-formare;
 • Acces la o bază de date cu resurse care cuprinde abordări şi soluţii practice;
 • Pregătirea pentru certificare graduală a Conformităţii şi eticii comerciale;
 • Prioritate de acces la serviciile de suport şi help-desk ale programului TI pentru sectorul de afaceri;
 • Înscrierea în platforma de discuţii a practicienilor în domeniu;
 • Cel mai aplicat curs la cel mai mic tarif.

Transparency International România este membrul naţional al singurei organizaţii internaţionale non-guvernamentale dedicate luptei împotriva corupţiei, fiind recunoscută ca atare şi având statut de ONG consultativ pe lângă mai multe instituţii internaţionale, respectiv Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite (din anul 2003), Banca Mondială, precum şi Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei (din 2004). Transparency International este o reţea globală care include peste 100 de filiale locale (chapters), astfel că alături de propria-i expertiză, TI-România beneficiază de experienţa şi bunele practici ale partenerilor şi accesează o bază internaţională solidă de know-how pe subiecte ca lupta împotriva corupției, integritate, etică, responsabilitate, informații, pe care le pune la dispoziția participanților la trainingurile organizate.

Începând cu anul 2004 TI-România derulează programe pentru mediul de afaceri, iar din 2010 furnizează în cadrul Centrului de Integritate în Business servicii dedicate mediului de afaceri în contextul unui program mai amplu intitulat Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă! Principalele servicii oferite mediului de afaceri prin intermediul CIB sunt:

 • Asistenţă tehnică planificare şi implementarea programelor de conformitate şi conexe
 • Managementul instrumentelor internaţionale în privinţa eticii în afaceri, conformităţii şi integrităţii
 • Training în materie de integritate şi managementul eticii
 • Campanii de advocacy pentru îmbunătăţirea cadrului normativ, precum şi a procedurilor administrative şi fiscale
 • Secretariatul programului RESIST al Transparency International Romania şi o platformă de networking
 • Branding pentru membrii Pactelor de Integritate

Între principalii utilizatori ai serviciilor furnizate de Centrului de Integritate în Business al Transparency International Romania, se numără Grupurile Electrica şi ENEL România, Ernst & Young, Siemens, Telekom (Romtelecom) precum și asociații de afaceri, care au beneficiat de programe de formare personalizate, seminarii și dezbateri pentru companii.

Programul de formare Conformitate și etică în sectorul de afaceri valorifică toată experienţa anterioară a TI-România şi reprezintă un element de noutate pe piața românească prin tematică şi abordare. În cadrul acestor pachete de training Centrul de Integritate în Business oferă participanților și companiilor reprezentate un set de instrumente de nivel internațional, în domeniul eticii, integrității și bunei guvernări corporative cu aplicabilitate imediată şi care răspund nevoii de a asigura soluții pe termen lung pentru dezvoltarea sustenabilă pe piaţă, maximizarea profitului şi minimizarea riscurilor reziduale ale operaţiunilor.

Programul de training este structurat în două părți principale: modul în format clasic (face-to-face) și dezvoltare on-line prin acces la banca de resurse. Activităţile de formare acoperă aspecte teoretice, concepte şi informaţii de actualitate prin sistemul de conferinţă interactivă, studii de caz şi exerciţii de grup, astfel încât cunoștințele dobândite să aibă aplicabilitate directă în activităţile curente ale participanţilor.

 

 

CALENDAR DE DESFĂŞURARE:      Prezentăm mai jos oferta, calendarul si agenda pentru cele 45 de sesiuni ( 42 de sesiuni în Municipii Reședințe de Județ; 3 sesiuni în București):

 

Nr zile

Perioada

Program

2

(12 ore)

22 februarie – 15 aprilie

(conform calendar regional)

“Conformitate și etică în sectorul de afaceri”

ÎNSCRIERE: Fişa de înscriere atașată se transmite completată la nr. de  fax:  031 660 60 06 sau pe e-mail, la training@transparency.org.ro. Data limită de înscriere a participanţilor este cu 7 zile înainte de prima zi de curs a fiecărui modul.

 

PERSOANĂ DE CONTACT:      Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: Claudiu Gheorghe, Coordonator Program Etică şi conformitate în sectorul de afaceri, la tel: 0766 218 181 sau e-mail: training@transparency.org.ro.

 

 

 

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find us on TwitterFind us on FacebookFind us on Google+Find us on YouTubeFind us on LinkedIn