You are here

Conformitate și etică în sectorul de afaceri - Tematică

OBIECTIV

Programul de formare este astfel conceput încât să contribuie la creșterea adaptabilității mediului privat romanesc la standardele europene, prin promovarea unui mediu antreprenorial etic si responsabil social şi să ofere soluţii pe termen lung pentru întărirea bunei guvernări la nivelul întregului sector privat și dezvoltarea parteneriatelor public-private.

CERTIFICARE

Participanţii vor primi certificate de absolvire a modulului din partea Transparency International Romania, certificate emise şi recunoscute conform legislaţiei specifice în vigoare. Menţionăm de asemenea, că Transparency International Romania este certificată ISO 9001:2008. Instituţia de certificare este SGS care are sediul central la Geneva, iar standardul de certificare este conform standardului HU0174QYR de la Londra.

 

CALENDAR DE DESFĂŞURARE:      Prezentăm mai jos oferta, calendarul si agenda pentru cele 45 de sesiuni ( 42 de sesiuni în Municipii Reședințe de Județ; 3 sesiuni în București):

 

Nr zile

Perioada

Program

2

(12 ore)

22 februarie – 15 aprilie

(conform calendar regional)

“Etică şi conformitate în sectorul de afaceri”

 

Program

Tematica

Dezvoltare on-line şi bancă de resurse

Ziua 1

9.00-9.15

Deschiderea programului de formare

 • Exerciţiu de asumare a mediului de învăţare
 • Prezentarea obiectivelor de învăţare

 

9.15-11.00

Responsabilitatea socială şi integritatea publică

 • Costul fraudei şi corupţiei cuantificări financiare pentru mediul românesc
 • Contextualizarea tematicilor dezbătute
 • Tendinţe actuale

Studii şi rapoarte

Ghiduri practice

11.15-13.00

Managementul aplicat al eticii

 • Cadrul funcţional
 • Mecanisme instituţionale
 • Instrumente de operaţionalizare

Diagrame de lucru

Flux decizional

Instrumente de dezvoltare a culturii etice

Studii de caz

Pauză de cafea

14.00-15.30

Dilemele etice

 • Exerciţiu aplicat şi analiza concluziilor
 • Soluţii aplicative de analiză şi rezoluţionare a dilemelor etice
 • Monitorizarea valorilor etice la angajaţi

Studii de caz

Instrumente aplicative

15.45-17.00

Advocacy vs. Lobby vs. Trafic de influenţă

 • Clarificări conceptuale
 • Standarde şi recomandări
 • Instrumente de reglementare
 • Coduri, regulamente, proceduri, la nivel de grup/firmă
 • Riscuri legale şi financiare pentru nerespectarea cadrului de advocacy

Ghiduri practice

Instrumente de lucru în planificarea de advocacy

Diagrame de conformitate

Cadrul legal şi index de practică judiciară

Ziua 2

9.00-11.00

Cultura de conformitate

 • Clarificări conceptuale, definiţii, principii, cadru de reglementare
 • Tendinţe actuale în conformitate
 • Sisteme, metode şi instrumente
 • Valorile instituţionale
 • Importanţa comunicării

Bibliotecă electronică de documentare specializată: studii, rapoarte, articole.

Instrumente de analiză a valorilor instituţionale de integritate.

Ghid practic de comunicare a conformităţii.

11.15-13.00

Cadrul aplicat de conformitate

 • Arborele conformităţii
 • Administrarea cadrului de conformitate: mecanisme şi instrumente
 • Formularea masurilor de remediere

Metodologie de adaptare şi stabilire a cadrului conformităţii.

Instrumente de lucru pentru asigurare flux.

Formulare şi procese de identificare şi remediere.

Biblioteca electronică de documentare specializată.

Pauză de cafea

14.00-15.30

Analiza conformităţii cost-beneficiu

 • Managementul riscului de neconformitate
 • Beneficiile economice ale conformităţii
 • Sancţiunile pentru neconformitate

Instrumente practice de lucru

Rapoarte, studii analize

Inventarul riscurilor raportat la legislaţia românească

15.45-17.00

Instrumente şi modele de acţiune integrată pentru etică şi conformitate în companie

 • Codul de conduită: metodologia de elaborare, implementare şi evaluare
 • Transparenţa corporativă: metodologia de implementare, comunicare şi fructificare pentru piaţă
 • Certificarea de integritate: mecanism, implementare şi fructificarea pentru piaţă
 • Politica de diligenţă 3600: cunoaşteţi clientela, securizarea contractuală, beneficii de piaţă

Standarde internaţionale

Standarde legale

Lista bonificaţiilor în contractarea publică

Metodologii,

cadrul de implementare,

Rapoarte de evaluare comparare

Procedura de acces la programe

 

Prezentarea modulului de e-learning şi a modalităţii de subscriere la centrul de resurse

 

 

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find us on TwitterFind us on FacebookFind us on Google+Find us on YouTubeFind us on LinkedIn