You are here

Sistemul National de Integritate

 

Conceptul de Sistem Naţional de Integritate (SNI) a fost dezvoltat şi promovat de către Transparency International, ca parte a unei abordări holistice pentru combaterea corupţiei.

Studiile de ţară intitulate Sistemul Naţional de Integritate (SNI) ale Transparecy International (TI) sunt rapoarte de analiză care prezintă o evaluare detaliată şi nuanţată a sistemelor naţionale de luptă împotriva corupţiei. Ele reprezintă un important instrument de măsurare care completează indicii globali şi sondajele TI (precum Indicele de Percepere al Corupţiei, Indicele privind Darea de Mită şi Barometrul Corupţiei Globale) prin explorarea practicilor specifice şi condiţiilor din fiecare ţară.

Studiul asupra Sistemului Naţional de Integritate este un raport de analiză instituţională aplicată, care prezintă o evaluare calitativă a principalelor instituţii şi sectoare publice din România din perspectiva integrităţii publice. Rolul acestei cercetări este de a surprinde contribuţia fiecărui actor instituţional evaluat la cadrul general de luptă împotriva corupţiei. Perioada supusă analizei este 2009-2011.

SNI cuprinde instituţiile cheie, actele normative şi practicile (“pilonii”) care contribuie la integritatea, transparenţa şi responsabilitatea dintr-o societate. Atunci când funcţionează corect, NIS combate corupţia ca şi parte a unei lupte mai ample împotriva abuzului de putere, a încălcărilor legii şi a fraudei în toate formele sale.

Conceptul SNI a fost dezvoltat şi promovat de către Transparency International, ca parte integrantă a modului de abordare general al TI privind combaterea corupţiei. Cu toate că nu există un proiect comun pentru un sistem eficient de prevenire a corupţiei, există totuşi o înţelegere internaţională tot mai puternică cu privire la caracteristicile cele mai importante ale sistemelor de luptă împotriva corupţiei care dau cele mai bune rezultate. Studiile de ţară SNI se bazează pe evaluarea instituţiilor şi a proceselor relevante pentru un asemenea sistem de luptă împotriva corupţiei.

Sunt considerate a fi principali piloni ai SNI următorii:

 • Executivul
 • Legislativul
 • Partidele politice
 • Birourile electorale
 • Instituţia suprema de control a conturilor
 • Sistemul judiciar
 • Sectorul Public
 • Poliţia şi Parchetele
 • Achiziţiile publice
 • Avocatul Poporului
 • Agenţiile de luptă împotriva corupţiei
 • Media
 • Societatea civilă
 • Sectorul privat
 • Administraţia judeţeană şi locală
 • Instituţii internaţionale

Un Sistem Naţional de Integritate funcţional oferă garanţii împotriva corupţiei, ca parte dintr-o luptă mai amplă, împotriva abuzului de putere, abuzurilor de altă natură şi foloaselor necuvenite, în orice formă a acestora. Evaluarea SNI este un instrument de cercetare calitativă. Analiza este realizată pe 13 piloni funcţionali ai sistemului de integritate. Pilonii analizaţi au fost conturaţi prin identificarea celor mai importante funcţii sociale în combaterea corupţiei şi construirea de unităţi de analiză pe aceste funcţii: legislativ, executiv, judiciar, administraţia publică – funcţia publică şi achiziţiile publice, instituţiile de apărare a legii – poliţia, organisme de management electoral, Avocatul polorului, Curtea de Conturi, agenţiile anticorupţie, partidele politice, mass-media, societatea civilă, mediul de afaceri.

Fiecare instituţie sau grup din cadrul acestor piloni este evaluată pe baza a trei variabile, esenţiale pentru abilitatea sa de prevenire a corupţiei: capacitatea sa, guvernarea sa internă (cu accent pe transparenţă, mecanismele de responsabilizare şi mecanismele de asigurare a integrităţii), rolul atribuit în sistemul anticorupţie. Fiecare indicator este evaluat pe două direcţii diferite: cadrul legislativ şi practica instituţională.

Diagrama ilustrează pașii care mai trebuie făcuți și progresele care trebuie înregistrate de instituțiile din România pentru a ajunge la un sistem de integritate puternic.

Graficul arată posibilităţile, vulnerabilităţile, şi punctele forte ale pilonilor în prevenirea, combaterea şi sancţionarea corupţiei în cadrul instituţiilor care îl compun – variabilele de capacitate şi guvernare – şi abilitatea pilonului de a preveni, combate şi sancţiona corupţia la nivel general – variabila de rol.

Fiecare Studiu de ţară SNI este format din două părţi: un raport principal (cu 15.000 cuvinte) şi un sumar al raportului (cu 2.500 cuvinte), unde cel din urmă se bazează pe cel dintâi. Raportul principal al SNI cuprinde următoarele elemente:

 • O prezentare succintă, care oferă un sumar concis şi clar asupra rezultatelor studiului, temelor principale, concluziilor şi/sau recomandărilor.
 • O caracterizare de ţară, care oferă o scurtă prezentare a dezvoltării politice, economice şi sociale a statului.
 • O caracterizare a corupţiei, care descrie cauzele, nivelurile, costurile, tipurile şi impactul corupţiei asupra statului.
 • O secţiune dedicată activităţilor de luptă împotriva corupţiei, care oferă o privire de ansamblu asupra reformelor sau activităţilor de luptă împotriva corupţiei cu un impact direct asupra SNI din ultimii cinci până la zece ani.
 • O secţiune dedicată descrierii ample a Sistemului Naţional de Integritate al statului, care oferă o imagine bine conturată a instituţiilor şi procedurilor NIS, a modului de activare şi de interacţionare cu ceilalţi piloni SNI.
 • O evoluţie a SNI focalizată pe modul în care acesta lucrează în general în practică, oferind o identificare a oricăror tendinţe observate prin studierea ţării şi oferind, mereu când este posibil, exemplele unei practici de calitate.   
 • O secţiune care oferă o privire de ansamblu asupra domeniilor prioritare, unde în mod special sunt necesare progrese şi unde există oportunităţi reale pentru reformă.
 • O secţiune dedicată recomandărilor, care reliefează atât domeniile unei investigări ulterioare în materia diferitelor tipuri de corupţie şi a practicilor positive de luptă împotriva acesteia, cât şi domeniile şi activităţile care necesită atenţie pe termen scurt sau mediu.

Rapoarte pentru Sistemul National de Integritate pot fi consultate in format electronic:

 Editia a 3-a
Editia a 2-a
Prima editie

 

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find us on TwitterFind us on FacebookFind us on Google+Find us on YouTubeFind us on LinkedIn