You are here

Resurse

 

Prin cercetările noastre urmărim îndeaproape rapoartele de responsabilitate sociala publicate de companii (RSC) și felul în care acestea administrează problemele in domeniul mediului, sociale și de guvernanță corporativă (MSG) tratând tematica din mai multe perspective: a companiilor, ainvestitorilor, a societății civile, a consumatorilor, a canalelor de comunicare, a sindicatelorși a autorităților publice.

Mai mult decât atât, CIB se dedică analizei tendințelor curente și a practicilor de succes din Uniunea Europeană evidențiind însă și deficiențele sistemului românesc de MSG cu privire la transparența informațiilor.

În baza acestor descoperiri ne propunem să lansăm propuneri legislative și recomandări de politici corect fundamentate în sfera transparenței, a eticii și a integrității. Raportarea poate deveni un instrument de încredere pentru adoptarea unor poziții ferme cu privire la transparență și poate fi un sprijin pentru a evita ruperea contactului cu potențiali investitori sau alte părți interesate din țări unde raportarea anticorupție reprezintă deja o practică obișnuită.

Aceste studii sunt completate de rapoartele Transparency International (TI) care tratează problema corupției. În acest sens, studiile TI precum Raportul Global asupra Corupției, Raportul Național al Corupției și Sistemul Național de Integritate reprezintă instrumente valoroase pentru toți cei interesați de îmbunătățirea transparenței, a eticii și integrității în sectorul privat.

 

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find us on TwitterFind us on FacebookFind us on Google+Find us on YouTubeFind us on LinkedIn