You are here

Proteste

Jurnal cercetare

Jurnal cercetare nr. 96/2013

Proteste

În ultimii ani, protestele au căpătat o mare amploare în România. Ceea ce multe persoane nu ştiu însă este că protestele sunt reglementate de legea adunărilor publice, şi că oricine organizează sau participă la un protest trebuie să respecte cu strictețe această lege.

Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfășurarea adunărilor publice garantează libertatea cetățenilor de a-şi exprima opiniile politice, sociale sau de alta natură, de a organiza mitinguri, demonstrații, manifestații, procesiuni şi orice alte întruniri, precum şi de a participa la acestea, cu condiţia ca adunările publice în cauză să fie paşnice. Adunările publice ce au loc în pieţe, pe căile publice ori în alte locuri în aer liber trebuie să fie declarate în prealabil autorităţilor relevante şi nu este permis ca acestea să împiedice folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun, cu excepția celor autorizate, funcționarea instituțiilor publice sau private, a celor de învățământ, cultură şi sănătate sau a unităților economice. Bineînţeles, nu este permis ca aceste adunări să se transforme manifestări ce pun în primejdie ordinea şi liniștea publică, siguranța, integritatea corporală, viaţa sau bunurile persoanelor ori ale domeniului public.

Primăriile şi organele locale ale poliţiei sunt obligate să asigure condițiile necesare pentru desfăşurarea normală a adunărilor publice, iar organizatorii au obligația să ia toate măsurile necesare pentru ca acestea să se desfășoare în conformitate cu prevederile legii.

Organizarea şi desfășurarea adunărilor publice este interzisă în imediata apropiere a gărilor, porturilor, aeroporturilor, stațiilor de metrou, spitalelor, obiectivelor militare, a unităților economice cu instalații, utilaje sau mașini cu grad ridicat de pericol în exploatare. De asemenea, este interzisă desfășurarea simultană a două sau mai multe adunări publice distincte, în același lor sau pe aceleași trasee, indiferent de caracterul acestora.

Încălcarea dispozițiilor Legii nr. 60/1991 se pedepseşte, după caz, disciplinar, contravențional, civil sau penal. Sancţiunile pot fi atât amenzi între 10.000 lei şi 200.000 lei, cât şi pedepse cu închisoarea între 3 şi 6 luni.

descarcă versiunea integrală [PDF]

 

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find us on TwitterFind us on FacebookFind us on Google+Find us on YouTubeFind us on LinkedIn