You are here

Corupţia în religie

Jurnal cercetare - nr. 71/2013

CORUPŢIA ÎN RELIGIE

Religie = 1. Sistem de credințe (dogme) și de practici (rituri) privind sentimentul divinității și care îi unește, în aceeași comunitate spirituală și morală, pe toți cei care aderă la acest sistem; totalitatea instituțiilor și organizațiilor corespunzătoare; confesiune, credință. ♦ Fig. Crez, cult. 2. Disciplină predată în școală, având ca scop educarea și instruirea elevilor în spiritul religiei (1) date. – Din fr. religion, lat. religio, -onis, germ. Religion.

Unul din cele mai importante roluri ale religiei, oricare ar fi aceasta, este de a oferi oamenilor un sistem de valori şi principii morale după care să-şi ghideze deciziile şi acţiunile. Cu toate acestea, nici marile instituţii religioase, în ciuda faptului că sunt consideraţi a fi lideri spirituali, nu sunt imune la fenomenul corupţiei.

În ziua de azi, ca şi de-a lungul istoriei, o parte din reprezentanţii diverselor culte religioase s-au dovedit a fi la fel de susceptibili la tentaţie ca şi ceilalţi oameni. Mita este un fenomen larg răspândit – cazuri în care credincioşii au fost nevoiţi să plătească pentru ceva ce, în mod legal, ar fi trebuit să fie gratis -, ca şi frauda – cazuri în care banii donaţi de către credincioşi au fost utilizaţi în cu totul alte scopuri decât cele pentru care au fost colectaţi sau în interes personal -, nepotismul – promovarea în ierarhia cultei a unor persoane în virtutea faptului că erau rude cu cineva care deţinea un rang mai înalt si nu a abilităţilor lor  – şi scandalurile sexuale, atât de mediatizate în ultimii ani.

Din păcate, cu cât o instituţie religioasă este mai veche, cu atât pare a fi mai susceptibilă la corupţie. Ce se poate face însă pentru a opri acest fenomen? O soluţie ar fi o restructurare temeinică a instituţiei în cauză. O altă soluţie ar consta din efectuarea unui control riguros al tuturor finanţelor instituţiei, eliminarea cutiei milei şi primirea donaţiilor, oricât de mici sau mari, doar pe bază de chitanţă.

descarcă versiunea integrală [PDF]

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find us on TwitterFind us on FacebookFind us on Google+Find us on YouTubeFind us on LinkedIn