You are here

Mandatele politice

Jurnal cercetare

Jurnal cercetare - nr. 91/2013

MANDATELE POLITICE

Oficialii politici şi funcţionarii publici îşi desfăşoară activitatea pe baza unui mandat. Un mandat, în domeniul politicii, este autoritatea conferită unei persoane de către cetăţeni de a îi reprezenta. În acelaşi context, termenul de mandat mai este utilizat pentru a desemna perioada în care un guvern sau un funcţionar public îşi desfăşoară activitatea între alegeri. În România, poziţiile politice pe bază de mandat sunt cele de: preşedinte, parlamentar, ministru, membru al Curţii Constituţionale, primar, ales local, Avocat al Poporului şi Comisar European.

Preşedintele este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Mandatul prezidenţial a fost de 4 ani la origine, fiind extins la 5 ani în 2003, când a fost modificată Constituţia. Preşedintele României îşi exercită mandatul de la data depunerii jurământului până la depunerea jurământului de către Preşedintele nou ales. Mandatul Preşedintelui României poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă. O persoană nu poate să îndeplinească funcţia de preşedinte pentru mai mult de două mandate, care pot fi succesive.

Parlamentarii au un mandat de 4 ani şi sunt aleşi prin intermediul alegerilor generale ce au loc în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului.

Miniştri, împreună cu primul ministru, formează Guvernul României. Ei sunt nominalizaţi de către Președintele României pe baza votului de încredere acordat de către parlament. După ce Parlamentul își acordă votul de încredere, programul de guvernare devine oficial, iar membrii își încep mandatul conform legii după depunerea jurământului de loialitate față de țară. Mandatul membrilor Guvernului durează până la data validării alegerilor parlamentare generale.

Membrii Curţii Constituţionale sunt judecători şi sunt numiți pentru un mandat de nouă ani, care nu poate fi prelungit sau reînnoit. Câte trei judecători sunt numiți de către Camera Deputaților, Senat, respectiv de Președintele României. Componența Curții se înnoiește cu o treime din numărul judecătorilor din 3 în 3 ani, fiecare din autoritățile competente să efectueze numirile desemnând câte un judecător.

Primarii şi ceilalţi aleşi locali sunt aleşi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, iar mandatul lor are o durată de 4 ani.

Avocatul poporului este numit în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată.

Comisarul European al României are un mandat de 5 ani, el fiind desemnat de către România şi apoi nominalizat împreună cu ceilalţi Comisari de către Preşedintele Comisiei Europene, printr-o procedură similară cu cea de nominalizare a Guvernului.

descarcă versiunea integrală [PDF]

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find us on TwitterFind us on FacebookFind us on Google+Find us on YouTubeFind us on LinkedIn