You are here

Pacte de integritate

Jurnal cercetare

Jurnal cercetare nr. 84/2013

PACTE DE INTEGRITATE

Pact = 1. Denumire dată unor tratate internaționale, bilaterale sau multilaterale, cu caracter solemn, privind relațiile politice între state, încheiate în special în scopul menținerii păcii sau al colaborării strânse între semnatari. 2. Înțelegere (scrisă) între două părți; învoială, convenție.

Integritate = 1. Însușirea de a fi integru; cinste, probitate; incoruptibilitate. 2. Însușirea de a fi sau de a rămâne intact, întreg.

PACTE DE INTEGRITATE

Pactul de integritate este un instrument dezvoltat de către Transparency International în anii 90’, menit să ajute guvernele, mediul de afaceri şi societatea civilă în lupta împotriva corupţiei din domeniul achiziţiilor publice.

În esenţă, un pact de integritate este un pact între participanţii la o licitaţie de achiziţie publică şi organizatorul acesteia, în cadrul căruia toţi participanţii la licitaţie se angajează să nu ofere sau să accepte mită, atât în timpul licitaţiei cât şi în timpul implementării contractului, în cazul câştigătorilor. De obicei, el se încheie în cazul contractelor în care una dintre părţi este o instituţie guvernamentală centrală sau locală, sau o instituţie subordonată unei instituţii a statului sau cu capital de stat, şi o companie privată interesată să obţină şi să implementeze un astfel de contract.

Un pact de integritate are două obiective majore. Primul este oprirea mitei prin determinarea companiilor care o oferă să nu mai practice aceasta activitate şi prin determinarea instituţiilor care o primesc să nu mai accepte sumele oferite. Al doilea este reducerea impactului negativ pe care îl are corupţia asupra procedurilor publice de achiziție, privatizare si licenţiere.

Respectarea pactului este asigurată, pe lângă vigilenţa semnatarilor săi, de un monitor independent, care monitorizează atent şi continuu atât desfăşurarea licitaţiei, cât şi implementarea contractului.

Pactele de integritate bine implementate cresc încrederea publicului în procesul public decizional prin reducerea drastică a corupţiei în procesele de achiziţii publice. Pe lângă asta, ele ajută la crearea unui climat de investiţii ospitalier şi la obţinerea susţinerii publicului pentru licitaţiile guvernului, privatizări şi programe de licenţiere.

descarcă versiunea integrală [PDF]

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find us on TwitterFind us on FacebookFind us on Google+Find us on YouTubeFind us on LinkedIn