You are here

Răspunderea

Jurnal cercetare

Jurnal cercetare - nr. 3 / 2011

Societatea în întregul ei, ca şi fiecare individ care intră în compunerea ei, simt nevoia de ordine şi siguranţă.

Această nevoie este satisfăcută prin respectarea normelor morale, religioase, politice, juridice, pe baza cărora se realizează convieţuirea socială. Orice abatere de la aceste norme atrage după sine o răspundere corespunzătoare.

Conceptul de răspundere desemnează o reacţie de reprimare, venită din partea societăţii, faţă de o anumită acţiune umană, imputabilă, în principal individului. Sensul frecvent atribuit noţiunii de răspundere, indiferent de forma sub care se manifestă aceasta, este acea obligaţie de a suporta consecinţele nerespectării acestor reguli de conduită, obligație ce revine autorului faptei neconforme acestor reguli şi care poartă întotdeauna amprenta dezaprobării sociale

descarca versiunea completa  [pdf]

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find us on TwitterFind us on FacebookFind us on Google+Find us on YouTubeFind us on LinkedIn