You are here

Accesul la informatii

Jurnal cercetare

Jurnal cercetare - nr. 16 / 2012

Accesul liber la informaţiile de inte-res public este unul din drepturile fundamentale ale cetăţenilor unui stat democratic, garantat, de obicei, prin Constituţie. El încorporează mai multe principii diferite, menite să asigure respectarea principiilor democra-tice, menţinerea unei populaţii informate şi active din punct de vedere civic, şi transpa-renţa instituţiilor publiceAstfel, conform legii 544, informaţii-le de interes public sunt împărţite în două categorii, în funcţie de modul în care pot fi accesate: informaţii oferite din oficiu şi infor-maţii oferite la cerere (scrisă sau verbală).

 

Pentru a facilita accesul publicului la ele, legea prevede ca fiecare instituţie şi autoritate publică ce se supune legii fie să înfiinţeze un departament specializat, fie să desemne-ze o persoană cu atribuţii specifice aplicării Legii 544. Este important de precizat faptul că cererile de informaţii publice nu trebuie motivate. Cetăţeanul nu este obligat şi nu i se poate cere să precizeze motivul pentru care solicită informaţia respectivă. În cazul în care un cetăţean consideră că nu i-a fost respectat dreptul la informare în ceea ce priveşte informaţiile de interes public, el poate să depună o reclamaţie administrativă sau chiar să acţioneze în instanţă instituţia publică în cauză.

descarca versiunea completa [pdf]

 

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find us on TwitterFind us on FacebookFind us on Google+Find us on YouTubeFind us on LinkedIn