You are here

Program de formare, Seria 4


Invitatie

Transparency International România, alături de partenerii săi, GDSI Irlanda și Softwin Romania, are deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la programul de formare dedicat „Promovării integrităţii și responsabilităţii sociale în România”, organizat în cadrul proiectului ”Împreună pentru integritate, responsabilitate socială și dezvoltare durabilă”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Prin acest proiect TI-România dorește să contribuie la crearea unui mediu antreprenorial etic şi responsabil social, și la creșterea adaptabilității mediului privat românesc la standardele europene. Proiectul pornește de la premisa că potențialul de a genera schimbări reale in Romania depinde si de capacitatea sectorului privat de a adera la un set comun de norme de integritate, de a avea o voce unitara, puternica, in promovarea acestor principii la nivelul întregii societăți.

Cursurile sunt structurate pe trei module organizate în format clasic, dedicate managementului eticii, procedurilor de conformitate şi dialogului social şi advocacy. Fiecare dintre acestea are ca obiectiv prezentarea elementelor cheie care dezvoltă capacitatea partenerilor sociali, organizațiilor societății civile, camerelor de comerț, comitetelor sectoriale si asociațiilor de IMM-uri de a promova și susţine adoptarea programelor de responsabilitate socială de către mediul de afaceri.

Cele trei module de training clasic îmbină tehnicile de formare teoretică cu cele practice, astfel încât la finalul cursului, participanţii să poată dezvolta propriile lor programe de responsabilitate socială și planuri de advocacy pe teme de responsabilitate socială.

Aceste module sunt urmate de două module de formare on-line, în cadrul cărora vor fi fructificate cunoştinţele dobândite, prin intermediul unor aplicaţii practice interactive, la care se vor adăuga elemente teoretice suplimentare privind codurile de etică și conflictele de interese.

După finalizarea cursului, participanţii vor beneficia de consultanţă din partea Centrului de Integritate în Business, pentru detalierea şi punerea în aplicare a planurilor de responsabilitate socială.

În cadrul acestui program de formare participanţii vor beneficia de o bursă în valoare de 700 lei, plătibilă în două tranşe, de 60% şi respectiv 40%. Pentru a beneficia de această bursă participanţii trebuie să constituie un dosar format din:

 

  1. Formularul de înscriere la programul de formare
  2. Copie a actului de identitate
  3. Fișa de grup țintă
  4. Adeverința de grup țintă
  5. CV-ul în format Europass
  6. Contractul de formare
  7. Dovada participării la cursurile în format clasic în proporție de minim 80% (Dovada se va face cu copia listei de participanţi semnată de fiecare dintre cursanţi)
  8. Dovada participării la cursurile în format on-line în proporție de minim 50%
  9. Lucrarea realizată pe temele solicitate, conform instrucţiunilor primite în cadrul cursurilor. Lucrarea se va realiza pe o temă bazată pe subiectele discutate şi pe studiile de caz şi exerciţiile parcurse în cadrul cursurilor

Documentele de la 1 la 5 vor trebui transmise până în ultima zi de înscriere, contractul se va depune la dosar cel tarziu în prima zi de curs, iar celelalte documente pe măsura producerii lor, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data ultimului modul on-line. Prima tranşa din bursă va fi plătită după îndeplinirea condiţiilor de la 1 la 6, iar cea de a doua după predarea şi evaluarea lucrării stipulate la punctul 9.

În cadrul proiectului se va acorda un număr total de 600 de burse, fiecare persoană înscrisă în grupul ţintă al proiectului putând beneficia o singură dată de bursă.

Participanții care nu au domiciliul în Bucureşti vor beneficia de asemenea de decontarea transportului, pe baza documentelor originale de călătorie, sau a bonurilor de carburant, însoţite de contract de comodat, în limita unui plafon de 200 RON per călătorie dus-întors.

 

În speranţa că vă veţi alătura nouă în acest prim pas către modelarea unui mediu privat mai integru şi mai responsabil, dar şi către un dialog civic şi social mai eficient şi de mai bună calitate, aşteptăm înscrierile dumneavoastră direct pe site-ul CIB sau trimiţând formularul de înscriere completat, împreună cu celelalte documente enumerate la punctele 1-5, la adresa  Bd. Nicolae Balcescu nr 21 sau prin fax: 021-317.71.72

Următoarea perioadă de cursuri se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 4-6 iulie 2012. Pentru cursurile din cadrul acestui program nu există limitări în ceea ce priveşte numărul de participanţi din cadrul fiecărei instituţii. Întrucât aplicarea cunoştinţelor dobândite este de cele mai multe ori realizată în echipă, instruirea unui grup de angajaţi ai instituţiei sau de membri ai organizaţiei este dezirabilă.

Înainte de fiecare curs persoanele înscrise vor primi un e-mail de confirmare a participării. În măsura în care pentru un anumit curs s-a depăşit numărul maxim de cursanţi, persoanele deja înscrise vor fi înştiinţate despre aceasta, împreună cu invitaţia de reprogramare la un curs cu aceeaşi tematică, dar într-o altă perioadă.

Pentru orice alte informaţii vă rugăm să luaţi legătura cu dna. Georgiana Ciută, la telefon 0726.499.374 sau mail georgiana.ciuta@transparency.org.ro.

 

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find us on TwitterFind us on FacebookFind us on Google+Find us on YouTubeFind us on LinkedIn