You are here

Transparency International România a demarat programul de formare “Promovarea integrităţii şi responsabilităţii sociale în România”.

Transparency International România demarează programul de formare “Promovarea integrităţii şi responsabilităţii sociale în România”.

 

Transparency International România, împreună cu GDSI Ireland şi Softwin, organizează în perioada 4– 6 iulie 2012 programul de formare “Promovarea integrităţii şi responsabilităţii sociale în România”. Programul de training se adreseaza membrilor organizatiilor societatii civile, partenerilor sociali (sindicate, patronate), camere de comert,  comitete sectoriale si asociatii de IMM-uri si va fi organizat la sediul Transparency International Romania, din Blvd. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2.

 

”Împreună pentru integritate, responsabilitate socială și dezvoltare durabilă” este un proiect realizat de Transparency International-Romania (TI-Ro), in parteneriat cu GDSI Irlanda și Softwin Romania. Finanțat din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, proiectul TI-Ro isi propune creșterea nivelului de conștientizare in privinta responsabilitatii sociale si a integritatii în mediul de afaceri.

Prin acest proiect, TI-Ro doreste sa contribuie la crearea unui mediu antreprenorial etic şi responsabil social, la creșterea adaptabilității mediului privat românesc la standardele europene. Credem ca potentialul de a genera schimbari reale in Romania depinde si de capacitatea sectorului privat de a adera la un set comun de norme de integritate, de a avea o voce unitara, puternica, in promovarea acestor principii la nivelul intregii societati. În acest scop, TI-Ro a înființat Centrul pentru Integritate în Business (CIB), centru de resurse având ca finalitate promovarea unor solutii pe termen lung pentru intarirea bunei guvernări la nivelul intregului sector privat şi dezvoltarea parteneriatelor public-privat.

În cadrul proiectului ”Împreună pentru integritate, responsabilitate socială și dezvoltare durabilă”, Ti-Ro organizează un program de formare, dedicat membrilor organizațiilor societății civile: membrilor organizațiilor nonguvernamentale, reprezentanților partenerilor sociali, ai asociațiilor profesionale, ai asociațiilor IMM-urilor, ai parteneriatelor, pactelor si consortiilor regionale, ai Camerelor de Comerț etc, ce se va desfășura pe parcursul a 5 zile, urmând să fie divizat în două sesiuni de training:

  • O sesiune de training în sistem clasic, ce va dura 3 zile și va acoperi teme din domeniul managementului eticii în organizații și responsabilității sociale, compliance si dialog social și advocacy
  • O sesiune de training în sistem eLearning, cu o durata de 2 zile, desfășurată prin intermediul unei platforme informatice dezvoltate de Softwin, care va aborda teme legate de codurile de etică în organizații conflictul de interese

Detalii logistice:

Programul de training se va desfăşura în mai multe regiuni de dezvoltare, cu grupe de maximum 22 de participanţi. La finalul programului, cursanţii vor fi examinaţi şi vor primi diplome de participare.

Prima serie de training va avea loc în perioada 04 – 06 iulie 2012, la Bucureşti, pentru membrii grupului ţintă care provin din regiunea Bucureşti-Ilfov, cursurile fiind organizate la sediul Transparency International Romania, din Blvd. Nicolae Bălcescu nr. 21, etaj 2, sector 1 București.

Pentru regiunea București-Ilfov, programul de înscrieri şi selecţie a candidaţilor este urmatorul:

 

Înscrieri

29 iunie 2012, orele 16.00.

Selecţia candidaţilor

02 iulie 2012

Confirmarea participării

02 iulie 2012, orele 16.00.

 

Pentru înscrierea la programele de training sunt necesare următoarele documente:

  • Copie scanata dupa fişa de înscriere (Anexa 1) completată şi semnată
  • Copie scanată după formular de grup ţintă completat şi semnat.
  • Copie scanată după actul de identitate
  • Copie scanată după adeverinţa de la locul de muncă (Adeverinţă care atestă că participantul face parte din grupul ţintă al proiectului POSDRU)
  • Copie scanată după Curriculum Vitae, în format Europass. (CV-ul va fi semnat pe fiecare pagină, în colţul dreapta jos.)

 Pentru a completa datele on-line de pe acest site trebuie să aveţi deja pregătite sub formă de fişiere PDF copia scanată după C.I., copia scanată după adeverinţa de la locul de muncă şi curriculum vitae semnat pe toate paginile. Aceste documente vor fi încărcate pe site, cu următoarele denumiri şi fără ca fiecare fişier în parte să depăşească 4MB:

 

Copie scanată după C.I.

nume_prenume_buletin

Copie scanată după adeverinţa de la locul de muncă

nume_prenume_adeverință

Copie scanată după Curriculum Vitae

nume_prenume_curriculum

Copie scanată după Fişa de înscriere (Anexa 1)

nume_prenume_fisa_inscriere

Copie scanată după Formular de grup ţintă

nume_prenume_fgt

 

Documentele în original trebuie păstrate şi predate organizatorilor programului de training în prima zi de training. Vă mulțumim!

Pentru orice alte detalii, întrebări sau nelămuriri vă rugăm să ne contactați pe adresa: formare@businessintegrity.ro Detalii suplimentare pot fi găsite pe site-ul proiectului: www.businessintegrity.ro

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find us on TwitterFind us on FacebookFind us on Google+Find us on YouTubeFind us on LinkedIn