You are here

Pactele sectoriale pentru Integritate și Transparență

Astăzi, 27 Noiembrie 2013, au fost asumate patru Pacte pentru Integritate și Transparență pentru mediul academic, societatea civilă, IMM-uri și sectorului sanitar. Pactele au fost agreate în întâlniri de lucru desfăşurate pe parcursul anului 2013 şi asumate astăzi de peste 80 de reprezentanţi ai diferitelor sectoare în cadrul primei zile a conferinţei internaţionale Integrity in Business: Key for sustainable and long term prosperity, organizată de Transparency International România.

Numărul mare de semnatari ai Pactelor de Integritate reprezintă dovada că în aceste sectoare ale societăţii româneşti s-a atins o masă critică de actori pentru care nevoia de integritate a devenit stringentă şi pentru care a sosit momentul să ceară normalitate.

Integritatea nu poate însă prospera în izolare: ea trebuie să crească simultan în toate domeniile de activitate pentru a putea genera atât creșterea integrității, responsabilității și răspunderii în propriile sectoare, cât și în societate în ansamblul său.

Valorile şi principiile care au reunit cele patru sectoare în această iniţiativă comună şi pe care membrii lor şi-au asumat să le promoveze atât în cadrul structurilor proprii cât şi către partenerii lor se referă la:

INTEGRITATE - toate activitățile semnatarilor vor fi realizate în mod etic, nepunându-se în nici un moment în situația de a-și compromite reputația prin săvârșirea de fapte imorale sau nedemne.

RESPONSABILITATE – semnatarii vor arăta preocupare pentru consecințele activităților lor, depunând toate eforturile necesare pentru a le prevedea și limita efectele negative și asumându-și acele consecințe negative care nu au putut fi evitate.

TRANSPARENȚĂ – semnatarii vor da dovadă de deschidere, oferind publicului larg, din proprie inițiativă sau la solicitare, acces la toate informațiile neconfidențiale cu privire la activitatea lor.

CONFORMITATE – întreaga activitate a semnatarilor se va desfășura cu respectarea strictă a prevederilor cadrului legislativ românesc și European.

PROACTIVITATE – semnatarii vor promova în mod activ principiile Pactelor de Integritate, asumându-și rolul de lideri morali în domeniul lor de activitate.

RESPECT – atitudinea semnatarilor față de celelalte entități din pactele de integritate va fi una de colegialitate, iar față de toți ceilalți actori cu care vin în contact, cât și de publicul larg, se va manifesta considerație și bună credință.

RECIPROCITATE – Partenerii vor face tot posibilul pentru a se asigura că și partenerii și colaboratorii lor împărtășesc principii similare de etică

Pactele reprezintă un contract social onest între capital și valorile social-culturale prin care semnatarii își asumă misiunea de a contribui la crearea unei culturi de integritate și transparență prin reașezarea și consolidarea sistemului de valori și principii la nivelul societății românești. Semnatarilor de astăzi sunt invitaţi să li se alăture toţi cei pentru care aceste valori sunt importante.

In următoarele două zile ale Conferinţei vor fi abordate tematici ce ţin de integritatea mediului de afaceri şi care vor putea fi urmărite în transmisiune live pe site-ul conferinței: http://www.businessintegrity.ro/conference. Pentru mai multe detalii referitoare la eveniment vă rugăm accesați fie http://www.businessintegrity.ro/conference

 

Persoană de contact

Iulia COȘPĂNARU - 0731 332 902 sau iulia.cospanaru@transparency.org.ro;

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find us on TwitterFind us on FacebookFind us on Google+Find us on YouTubeFind us on LinkedIn